شته گال زا(فیلوکسرا) برگ انگور

فیلوکسرا برگ انگور

Phylloxera leaf galls (Grape Phylloxera)

Daktulosphaira vitifoliae (Viteus vitifoliae)

آسیب کنه گال زا بسیار شبیه به  شته گال زا  می باشد ولی با این تفاوت که در شته های گال زا ، ( برخلاف کنه گال زا) گال ها کوچکتر و به صورت برآمدگی تاول مانند به اندازه نصف نخود می باشد  و در زیر سطح برگ بوجود می آید.

علائم فیلوکسرا (شته گال زا) انگور، از جمله زرد شدن برگ و کاهش رشد است که  می تواند با تنش  آب و یا  استرس و عفونت ریشه باکتریایی و قارچی اشتباه گرفته شود. گال برگ ناشی از کنه تاول زا برگ انگور (Colomerus vitis) می تواند با گال برگ ناشی از فیلوکسرا اشتباه گرفته شود، ولی بایست توجه داشت  گال کنه تاول زا برگ انگور به سمت سطح بالایی برگ می باشد ولی در صورتی که شته گال زا گال هایی را در زیر برگ ایجاد می کنند. نماتدهای انگلی نیز روی ریشه تاک گال ایجاد می کنند اما دایره ای شکل هستند و معمولا کوچکتر از گال هایی می باشند که  فیلوکسرا ایجاد می نماید.

انتشار فیلوکسرا انگور تا حد زیادی از طریق جابجایی مواد آلوده و خاک انگور به کمک انسان، روی کفش، لباس، تجهیزات، ماشین آلات و محصولات انگور رخ می دهد.

مرحله خزنده متحرک ترین و مرحله مهم  پراکندگی است.  در برخی موارد، فیلوکسرا انگور می تواند توسط باد و رواناب پراکنده شود.

معمولا در ارقام حساس این آفت  شایع می باشد.

شته گال زا  انگور یک حشره کوچک شته مانند است که گیاهان انگور را آلوده می کند. این افت  بومی شرق آمریکای شمالی است و آسیب کمی به گونه های بومی انگور وحشی وارد می کند.

شته گال زای  انگور اساساً در هر کشوری که انگور پرورش می دهد یافت می شود. این گیاه بومی شرق آمریکای شمالی است و در دهه ۱۸۰۰ با ارقام جدید در سراسر جهان آورده شد و از آن زمان تاکنون به گسترش خود ادامه داده است.

این آفت به گونه‌ای از انگور که برای تولید شراب و انگور تجاری در اروپا استفاده می‌شود، آسیب زیادی وارد می‌کند، و زمانی که به طور تصادفی در دهه ۱۸۰۰ در اروپا معرفی شد، تقریباً صنایع انگور و شراب در اروپا را نابود کرد. تنها راه حل یافت شده پیوند انواع انگور مورد علاقه روی پایه های آمریکای شمالی بود و اکنون تقریباً تمام انگورهای کاشته شده روی پایه های مقاوم پیوند می زنند. این به قدری مؤثر بوده است که تحقیقات در مورد سایر درمان ها کاملاً کنار گذاشته شده است.

در این آفت  خانه های گالی در زیر سطح برگ ایجاد می شود  که یک سوراخ در انتهای آنها وجود دارد. شته ها می توانند از طریق این سوراخ داخل این خانه ها (حفره ها) قرار می گیرند.

فیلوکسرا (شته گال زا) انگور بر روی برگ ها و/یا ریشه تاک ها گال ها (تورم های روی سطوح گیاهی) ایجاد می کند. پیدایش و محل این گالها به سویه فیلوکسرا، گونه و رقم انگور (پیوند و پایه)، خاک و سایر شرایط بستگی دارد.

چرخه زندگی فیلوکسرا پیچیده است و مراحل متعدد و چندین شکل تخصصی را طی می کند که عبارتند از: لارو، اشکال غیرجنسی و جنسی و اشکال بالدار و بدون بال.

آنها می توانند برگ گال زا  یا ریشه گال  زا باشند و در هر فصل می توان چندین نسل تولید کرد.

اشکال ریشه گال زا آسیب تجاری بسیار بیشتری نسبت به شکل های برگ گال زا ایجاد می کنند.

ماده های غیرجنسی و بدون بال در گال زندگی می کنند و هر کدام می توانند تا ۲۰۰ تخم تولید کنند. این تخم‌ها می‌توانند به لارو یا «خزنده‌ها» تبدیل شوند که می‌توانند به مکان‌های جدید مهاجرت کنند یا توسط باد منتشر شوند و گال‌های جدید تشکیل دهند.

 گاهی اوقات یک شکل بالدار از فیلوکسرا از اشکال ساکن ریشه بیرون می آید و می تواند به مکان های جدید پرواز کند. این ماده های بالدار می توانند فیلوکسرا جنسی نر و ماده تولید کنند.

پس از جفت گیری، ماده یک تخم بزرگتر می گذارد که آن تخم برای زمستان زنده می ماند. ازدحام روی ریشه ها یا رطوبت زیاد خاک می تواند تولید فرم های بالدار را تحریک کند. آنها پرنده قوی نیستند و همچنین تغذیه نمی کنند. وقتی روی ساقه انگور فرود می آیند، تعداد کمی تخم خود را می گذارند و می میرند.

آنهایی که روی شاخه ها  زمستان گذرانی می کنند، پس از بیرون آمدن شاخ و برگ، از تخم بیرون می آیند. پس از تغذیه از برگ، گال ها در اطراف حشرات شروع به تشکیل می کنند. تشکیل گال پاسخی است که گیاه بر اساس حضور و تغذیه فیلوکسرا انجام می دهد. حشره گال را تشکیل نمی دهد.

به محض اینکه فیلوکسرا به بلوغ می رسد، شروع به تولد لارو زنده در داخل گال می کند. این لارو  نیز شروع به تغذیه از برگ می کنند و گال های اضافی تشکیل می دهند. ممکن است چندین نسل روی برگ تشکیل شود.

برخی از برگ ها ممکن است به زمین بیفتند و تا ریشه ها فرو بروند. هنگامی که آنها به ریشه می رسند، فیلوکسرا باعث تشکیل گال های ریشه مشخص می شود که می تواند چندین نسل را نیز تولید کند. در پاییز سال، فرم های بالدار زمین را ترک می کنند و روی تاک ها تخم می گذارند. این تخم ها به فیلوکسرا نر و ماده تبدیل می شوند و جفت گیری اتفاق می افتد. هر ماده لقاح یافته یک تخم روی تاک  می گذارد که برای ادامه چرخه در سال بعد زمستان گذرانی می کند.

 به غیر از فرم های زمستان گذرانی، طول عمر فیلوکسرا بسیار کوتاه است و می توان چندین نسل در یک سال تولید کرد.

فیلوکسرا حشرات شته مانند بسیار کوچک (به طول ۰.۵ تا ۱ میلی متر) به رنگ نارنجی، زرد، سبز یا قهوه ای روشن (بسته به مرحله زندگی و محل تغذیه) هستند که معمولاً مستقیماً دیده نمی شوند.  گال برگ هایی که ایجاد می کنند به صورت توده  های گرد در سطح زیرین برگ ها مشهود است. گال برگ ها را می توان برای دیدن فیلوکسرا در داخل آن باز کرد.

گال های ریشه در نوک ریشه ها و در امتداد خود ریشه ها دیده می شوند و به صورت تورم هایی به طول چند میلی متر قابل شناسایی هستند به جز «خزنده ها» تقریباً میکروسکوپی که تازه بیرون آمده اند و اشکال بالدار که ممکن است روی گیاه دیده شوند، فیلوکسرا بالغ در داخل گال ها زندگی می کند.

مشاهده فیلوکسرا معمولاً با  آسیب  به تاک یا برگ به جای دیدن حشره واقعی تشخیص داده می شود. این بدان معنی است که وقتی آسیب دیده می شود، مدتی است که حضور دارند و احتمالاً در تاکستان به خوبی جا افتاده اند.

 درمحل هایی که آن ها حظور دارند انگورها ی زرد و ضعیف می شوند و معمولا در جهت باد قرار دارند. برگ های آلوده به شدت تغییر شکل می دهند و ممکن است زودرس بیفتند.

در جایی که گال ریشه مشکل دارد، آسیب معمولاً با تغییر رنگ برگ (که می تواند در سنجش از دور برای یافتن جمعیت فیلوکسرا استفاده شود) و کاهش رشد شاخه ها  شروع می شود و به دنبال آن مرگ برگ به ویژه در دوره های تنش گرمایی تابستان رخ می دهد.

 با گذشت زمان، ریشه ها به سادگی می میرند تا جایی که نمی توانند گیاه را حمایت کنند و گیاه می میرد.

مرگ انگورها در یک تاکستان معمولاً به صورت محلی اتفاق می‌افتد، با الگوی گسترش که با بادهای غالب جهت‌گیری می‌کند، که نشان می‌دهد خزنده‌ها می‌توانند توسط باد حمل شوند.

مرگ تاک در خاک های رسی با درجه حرارت متوسط ​​سریعتر و در مکان های بسیار خنک یا بسیار گرم به ویژه در خاک های شنی کندتر است.

از آنجایی که فیلوکسرا سریعتر از آسیب قابل مشاهده خود پخش می شود، پس از مشاهده آسیب، خود حشره محکم استقرار یافته است  و در تاکستان حرکت می کند.

در حالی که مکانیسم دقیق مرگ گیاه ناشناخته است، تصور می شود که به جای تغذیه خود حشرات، به ویژه در سیستم گال ریشه، ناشی از عفونت قارچی در بافت آسیب دیده گیاه است.

 تصور می شود که آسیب برگ به دلیل کاهش فتوسنتز باشد. گاهی اوقات گیاه به سادگی برگ هایی را که بیش از حد آلوده شده اند می ریزد.

فیلوکسرا انگور باعث آسیب غیر مستقیم به انگورهای حساس می شود. با آلودگی برگی، برگهای به شدت تحت عارضه گال، بدشکل می شوند و پیچ می خورند  و باعث کاهش سطح برگ می شوند.

 بافت گالی شده  برگ ممکن است تا ۹۰٪ کمتر از بافت برگ سالم کلروفیل داشته باشد که نشان دهنده کاهش فتوسنتز است.

از دست دادن کربوهیدرات ها، به دلیل آلودگی شدید، می تواند منجر به کاهش سطح قند میوه در هنگام برداشت شود. انگور همچنین ممکن است نتواند به اندازه کافی کربوهیدرات ها را به عنوان ذخایر غذایی ذخیره کند، که در این صورت باعث افزایش تنش  زمستانی و کاهش تامین انرژی برای رشد جدید در بهار بعد می شود.  هجوم شدید گال فیلوکسرا به شاخ و برگ نیز باعث کنده شدن برگها و کندی رشد ساقه می شود.

کنترل شیمیایی در اوایل فصل ممکن است موثرتر از کنترل اواسط تا اواخر فصل در تاکستان های مشکل دار باشد

یک ساختار سنی تقسیم شده در جمعیت فیلوکسرا در آغاز نسل سوم ایجاد می شود و زمان اسپری را با پیشرفت فصل دشوارتر می کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که انگور قادر به مقاومت در برابر تشکیل گال های  سبک تا متوسط است، بدون اینکه اثرات نامطلوبی بر کیفیت میوه یا سلامت تاک داشته باشد. بنابراین، کنترل شیمیایی فقط در تاکستانی توصیه می شود که سابقه مشکلات جدی فیلوکسرا در برگ دارند. برای تاکستان های و شرایطی که این آفت به آستانه خسارت اقتصادی نرسیده است مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود.

نظارت بر چرخه تغذیه برگ فیلوکسرا انگور به مشاهدات بصری به موقع بستگی دارد. گال برگ ناشی از نسل اول فیلوکسرا معمولاً در اواسط ماه may ظاهر می شود، معمولاً به صورت یک یا دو گال در اولین تا سومین برگ های در حال گسترش جدید ظاهر می شود. نمونه‌های این گال‌ها باید باز شوند و با لنز دستی بررسی شوند، یا بهتر است در زیر میکروسکوپ کم قدرت تشریح شوند تا مشخص شود که تخم‌های نسل دوم چه زمانی شروع به جوجه‌کشی می‌کنند. دو تا سه روز پس از شروع تفریخ تخم، زمان ایده آلی برای اعمال کنترل شیمیایی است، زیرا پوره های جدید از گال بیرون می آیند و به سمت برگ های جوان و باز نشده می خزند. مرحله خزیدن و رشد اولیه  مرحله ای است که فیلوکسرا در برابر یک حشره کش آسیب پذیرتر است زیرا هنگامی که تشکیل گال  جدید کامل شد، کنترل شیمیایی به دلیل حفاظت ارائه شده توسط ساختار گال برگ دشوار می شود.

حشره کش های سیستمیک ممکن است ماده های تغذیه کننده را در داخل گال ها کنترل کنند. با این حال، روی  تخم‌های موجود اغلب بی‌تأثیر هستند. به طور مشابه، از گال برگ‌های ناشی از نسل دوم فیلوکسرا می‌توان نمونه‌برداری کرد تا مشخص شود چه زمانی هچ تخم‌ها شروع می‌شود و پس از آن پوره‌ها برای زمان اسپری خزنده می‌شوند.

برای کنترل زمستانه می توان از روغن امولسیون شونده به میزان ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هزار لیتر آب در اواسط زمستان استفاده نمود.

در بهار و تابستان در حال حاضر تنها یک حشره کش ثبت شده است که می تواند به گال برگ ها نفوذ کند محصولی به نام مونتو است.

 بنابراین کنترل باید روی جلوگیری از رسیدن خزنده ها و چسبیدن آنها به سطوح برگ متمرکز شود.

لذا بایستی سریعا و در ابتدای رشد گال ها، توسط  حشره کش های استامی پراید به میزان نیم کیلو در هزار لیتر آب و یا کونفیدور به میزان نیم لیتر در هزار لیتر آب و یا فن پروپاترین به میزان یک تا یک و نیم لیتر در هزار لیتر آب با این حشرات مکنده مبارزه شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.