استفاده از علف کش رانداپ در با غ های درختان هسته دار

بصورت کلی بایستی سعی شود که از رانداپ در باغ های درختان هسته دار از جمله هلو، شلیل، آلو و مو استفاده نشود زیرا شدیدا به آن حساس می باشند.

رانداپ به هیچ  صورت از طریق پوست تنه درختان مرکبات جذب نمی شود چون که پوست سخت و ضخیمی دارند. اما درختانی مثل هلو و شلیل که پوست نازک و یا پوست سبز دارند، رانداپ می تواند از طریق پوست درخت جذب شود لذا توصیه می شود که این علف کش به هیچ وجه با پوست تنه درختان هلو و شلیل تماس نداشته باشد. در مواردی قبل از سمپاشی، مقوا یا روزنامه ای  دور تنه درختان هسته دار پیچیده می شود که کار منطقی و بی خطری نیست ولی در مناطقی انجام می شود.

عموم ریشه های تغذیه کننده هلو همانند درختان مرکبات، بیشتر در عمق ۰-۳۰ سانتیمتری خاک قرار دارند که استفاده از ادوات کشاورزی و روتیواتورها در این باغ ها  منجربه قطع شدن و خسارت به این ریشه های تغذیه کننده می شود. خسارت رانداپ روی درختان میوه همانند علف های هرز است و بایستی با بافت های سبز گیاهان در تماس باشد تا موثر واقع شود. زمان ظاهر شدن رنگ پریدگی و سوختگی روی برگ ها بسته به درجه حرارات محیط در زمان سمپاشی علف کش، ممکن است طی ۴ تا ۲۰ روز نمایان شود. و ممکن است برای چندین سال ادامه داشته باشد.

تا  تصوری  وجود دارد که در هنگام سمپاشی   باغ هلو و شلیل با  علف کش رانداپ، بعلت بالا بودن ریشه های این درختان، بصورت مستقیم توسط ریشه انها جذب  می شود و موجب زوال  این درختان می شود.  در صورتی که این تصور نادرست می باشد چونکه رانداپ به محض تماس با ذرات خاک، سریعا توسط ذرات خاک ثابت و قفل و بی حرکت می شود. استفاده مداوم از این علف کش  روی علف های هرز نزدیک ریشه  درختان موجب می شود که این سم از برگ ها به ریشه های علف های هرزمنتقل شود و با خشک شدن علف های هرز به مرور زمان تجمع مواد سمی و نامناسب را در اطراف ریشه درختان داشته باشیم که  این موضوع موجب مسمومیت خاک و عدم جذب مناسب عناصر غذایی مورد نیاز درختان و بیماری های ریشه  می شود و ممکن است به مرور زمان حالت زردی و در ادامه زوال برای این درختان بوجود بیاید. اما عموما برای خسارت در درختان هسته دار با  علف کش راندپ، بایستی این محلول یا با شاخ و برگ تماس داشته باشد و یا تنه درختان هسته دار به آن الوده شود. فقط از این دو طریق علف کش رانداپ جذب درخت می شود.

اگرعلف کش رانداپ در یک روز که جریان هوا وجود دارد  استفاده شود و ذرات محلول  روی برگ های درختان هلو و شلیل قرار بگیرند چونکه لایه کوتیکولی که روی این برگ ها قرار دارد نازک است و ضخامت کمی دارد لذا به علف کش  بسیار حساس بوده و به آسانی جذب  برگ ها می شوند وخسارت معنی داری روی درخت بوجود می اورد و یا حتی موجب زوال درخت می شود.

حتی  درختان هلو و شلیل به علف کش های پیش رویشی( تریفلورالین ) نیز حساس می باشند چونکه ممکن است توسط ریشه درختان جذب شوند و موجب رنگ پریدگی در برگ های درختان  و کاهش فاصله میان گره ها روی شاخه درختان شود.

تنه درختان دو ساله هلو و شلیل به علف کش تماسی پاراکوات نیز حساس می باشند و پوست تنه این درختان در مواردی سیاه، ذغالی و ترکیده مشاهده شده است که قادر به بازسازی نیست و بایستی جایگزین شود. اما با افزایش سن این درختان بر مقاومت انها نیز افزوده می شود لذا توصیه می شود علف کش پارکوات نیز با شاخه یا پوسته سبز در تماس نباشد.

صمغ دهی تنه درختان هلو، الو و البالو بعلت خسارت رانداپ نیز می تواند ایجاد شود. این صمغ دهی بصورت کلی و دور تا دور تنه می باشد و انتقال مواد غذایی و اب از طریق تنه را مسدود و در ادامه ضعف درختان  را خواهیم داشت. لذا در سال اول و دوم که هنوز پوست تنه درخت سبز است در صورت امکان علف کش استفاده نشود  و  یا اینکه حداقل از مصرف رانداپ به شدت خودداری شود.

اگر جذب رانداپ توسط درختان در بهار صورت گرفته باشد، درخت آن را به بخش هوایی خود منتقل می کند. ولی اگر جذب رانداپ توسط درختان در تابستان و پاییز باشد هیچ نشانه ای در ان فصل نخواهد داشت و انتقال به سمت ریشه صورت می گیرد و موجب باریک شدن، چرمی شدن و ضخیم شدن برگهای درختان هلو و شلیل در بهار سال بعد از مصرف می شود. اگر جذب علف کش اواخر تابستان و یا اوایل پاییز صورت گرفته باشد خسارت ان شدید تر است  چونکه این هنگامی است که درختان مواد غذایی را در ریشه های خود ذخیره می کنند و در این شرایط همراه کربوهیدراتها به منظور تجمع قند، محلول علف کش رانداپ نیز به ریشه ها منتقل می شود. در بهار سال اینده درختان این مواد ذخیره ای را که محتوای علف کش نیز می باشد به بخش بالایی( کانوپی ) انتقال می دهند و نشانه های قابل رویت و مشخصی در شاخه و برگ ها بوجود می اید. برگ های روی شاخه درختان کوچک، باریک و به رنگ زرد روشن و یا سبز رنگ پریده دیده می شوند. شکل برگ ها خیلی باریک شبیه به برگ  درختان سوزنی برگ می شوند. برگ ها به اصطلاح گوش موشی می شوند . نشانه هایی شبیه به نشانه های بیماری و استرس در درختان ایجاد می شود.

لذا توصیه می شود در باغ های درختان هسته دار حتی الامکان از علف کش رانداپ استفاده نشود و یا اینکه استفاده از علف کش رانداپ بعد از ماه تیر در این باغ ها شدیدا خودداری شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.