بیماری های مهم شفلرا

شفلرا

نام انگلیسی: Ambrella grass

نام علمی: Schefflera arboricola

 گیاه شفلرا بعنوان  درختچه آپارتمانی، درختچه همیشه سبز و یا درختچه چتری معرفی می شود.

 ارتفاع این گیاه ۳ تا ۶ متر می باشد.

 برگ ها ۷ تا ۹ برگچه ای می باشند که ۹ تا ۲۰ سانتیمتر طول  و ۴ تا ۱۰ سانتیمتر عرض دارند.

شفلرا تحمل بسیار خوب به شرایط  نامساعد محیطی دارد.

مشکلات یا بیماری های مهم برای این گیاه عبارت است از:

  1. ریزش برگ ها و شاخه ها بعلت نور کم
  2. ریزش برگ ها و شاخه ها بعلت آبیاری زیاد و پوسیدگی ریشه
  3. خشکیدگی قلمه
  4. سوختگی برگ با عامل باکتریایی(زانتوموناس، پسودوموناس)
  5. لکه برگی قارچی که شامل:

قارچ آلترناریا

 قارچ فیتوفتورا( روی برگ های قسمت پایین گیاه و نزدیک به سطح خاک لکه هایی ایجاد می شود).

 قارچ سرکوسپورا( در سطح زیرین برگ لکه های ابدار بوجود می اید و در ادامه برگ ها زرد و پژمرده می شوند). 

 سوختگی برگ باکتریایی  Bacterial leaf spot

 در این بیماری دو جنس باکتری نقش دارند

  1. زانتوموناس – شایع تر – مهم تر – لکه ها کوچکتر – فراوانی بیشتر – و رنگ لکه ها قهوه ای متمایل به قرمز
  2. پسودوموناس – لکه ها بزرگتر –  رنگ قهوه ای تیره و همراه با هاله زرد

نشانه های عمومی، خسارت و مقابله با این دو عامل باکتریای بسیار مشابه می باشد.

نشانه های عمومی شامل لکه های کوچک، با حاشیه زرد، آبگز و روی لبه ها و حاشیه برگ ها بوجود می اید.

زخم ها با بزرگتر شدن و به مرور زمان سیاه رنگ، کرکدار و به صورت و شکل نا منظم روی سطح پایینی برگ ایجاد می شوند.

لکه ها به قطر نیم سانتیمتر، قهوه ای سوخته  می باشند و در ادامه ریزش برگ ها را خواهیم داشت.

وجود لکه های کرک دار نامنظم مشخصه جنس زانتوموناس می باشد. در واقع تیماری برای این بیماری وجود ندارد.

زخم ها در تمام قسمت های برگ تشکیل می شود. طول لکه ها در طی یک هفته به ۱ تا ۲ سانتیمتر می رسد و در موارد شدید موجب ریزش برگ ها  می شود.

تعداد زخم ها و اندازه آنها وقتی که کود دهی انجام می شود بطور معنی داری کاهش می یابد.

وقتی سن برگ نیز افزایش می یابد تعداد و اندازه زخم ها نیز کم می شود. سطح نور تاثیری در میزان زخم ها ندارد.

استفاده از باکتری کش ها تاثیر چندان موفقیت آمیزی روی کنترل این بیماری نداشته است و خشک نگه داشتن برگ ها و حذف برگ های آلوده اثر بهتری در پیشگیری و کنترل این بیماری دارد.

در مواردی امده است قارچکش اکسی کلرور مس   یک تا یک و نیم کیلو در هزار لیتر آب می تواند موثر باشد.

لکه برگی آلترناریایی Alternaria leaf spot  از بیماری  رایج  با عامل قارچی می باشد.

لکه ها گرد به رنگ قهوه ای متمایل به خرمایی، با حاشیه زرد رنگ روی برگ ها از نشانه های این بیماری می باشد.

لکه های بزرگ قهوه ای متمایل به سیاه روی برگ ها و ممکن است هاله زرد رنگ داشته باشد.

لکه برگی قارچی آلترناریا بسیار شبیه به لکه برگی باکتریایی می باشد با این تفاوت که لکه برگی الترناریا، لکه ها  بزرگتر می باشند و ابتدا از برگ های پایین تر شروع می شود و آن هم بصورت  لکه های نا منظم در حاشیه برگ   دیده می شود  و زمانی که برگ ها می افتند شروع به پیچیدن و فنجانی شدن می کنند.

برای پیشگیری از این بیماری، بایست از آب یاری زیاد جلوگیری شود.

در بیماری لکه باکتریایی لکه ها کوچک تر هستند و ممکن است در سرتاسر گیاه یا برگ ها مشاهده شوند

استفاده از قارچکش مانکوزب به میزان یک و نیم تا دو کیلو در هزار می تواند در کنترل بیماری لکه برگی الترناریایی موثر باشد

مقداری بصورت ابیاری و مقداری بصورت اسپری در قسمت آلوده  می تواند موثر باشد . توصیه می شود بعد از ده روز  تکرار شود.

توجه شود که این گیاه به استفاده از قارچکش های مختلف حساسیت نشان می دهد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.