بیماری لکه باکتریایی مرکبات

Citrus bacterial spot

این بیماری شباهت به شانکر باکتریایی روی برگ ها دارد.

بیماری لکه باکتریایی مرکبات (CBS) همانطور که از نام آن مشخص است یک بیماری باکتریایی است.

این بیماری توسط باکتری Xanthomonas alfalfae ایجاد می شود.

این بیماری عموما روی برگ و شاخه بسیاری از گونه های مرکبات دیده می شود.

این بیماری عموما روی نارنج سه برگچه ای و هیبرید های آن و همچنین سیتروملو بیشتر تاثیر می گذراد.

لکه های بیماری ایجاد شده روی برگ با لکه های ایجاد شده بعلت بیماری شانکر تفاوت دارد. لکه های بیماری لکه باکتریایی (CBS) تخت است و حاشیه آبگزی دارد. مرکز این لکه ها خاکستری رنگ است و بافت مرده ای دارد که خشک می شوند و می ریزند.

بیماری لکه باکتریایی موجب کاهش تشکیل جوانه های جدید در درختان می شود.

لکه‌های باکتریایی مرکبات تنها در شرایط نهالستان دیده می‌شوند.

این بیماری همانند بیماری شانکر در نهالستان ها اهمیت زیادی دارد.

انتشار این بیماری همانند بیماری شانکر است و با قطرات باران همراه با باد منتشر می شود. عملیات هرس و پیوند زنی نیز می تواند موجب انتشار این بیماری شود.

راه کار هایی که درباره شانکر باکتریای موثر است در مورد این بیماری نیز مفید می باشد. در این باره به تمهیدات بهداشتی خزانه خیلی تاکید می شود. هرس و پیوند زنی می بایست در زمانی انجام شود که شاخه و برگ درخت خشک است. زمان بارندگی، مه و شبنم نبایستی کارهای مربوطه را انجام داد.

سمپاشی با قارچ کش های مسی موجب کاهش این بیماری می شود ولی بعلت رشد سریع تهال ها پوشش دادن کامل شاخه و برگ نهال ها با این مواد دشوار است.

آفت مینوز مرکبات، میزان بیماری لکه باکتریایی مرکبات را افزایش می دهد (همانند بیماری  شانکر باکتریایی مرکبات).

نهال های گریپ فروت به این بیماری حساس می باشند.

بیماری لکه باکتریایی تنها روی برگ ها علائم  دارد ولی در بیماری شانکر باکتریایی نقاط برجسته آتشفشانی را روی برگ ها،میوه ها و ساقه ها می توان مشاهده نمود.

تمام گونه های مرکبات به بیماری لکه باکتریایی حساسند ولی تنها نارنگی مقاوم است. باکتری های عامل این بیماری عموما روی  شاخه و برگ های در حال رشد و میوه های جوان قرار می گیرد .

 اگر هوا گرم باشد و باران ببارد میزان شیوع این بیماری شدیدتر می شود.

این بیماری همانند بیماری ملانوز، کیفیت داخلی میوه را تغییر نمی دهد اما بازار پسندی میوه را کاهش می دهد.

این بیماری در لکه های موجود در برگ و شاخه زمستانگذرانی می کند . لکه های موجود روی شاخه ها چندین سال زنده می ماند و در شرایط مساعد دمایی هر گاه خیس شوند، باکتری ها به خارج می تراوند.

توصیه شده است سمپاشی با قارچ کش مسی اکسی کلرور مس (۳ کیلو در هر هزار لیتر آب) و یا قارچ کش بردوفیکس (۵ تا ۷ لیتر در هر هزار لیتر آب) به همراه نیم لیتر  در هزار لیتر آب مویان  در پیشگیری و کنترل این بیماری بسیار موثر است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.