علف کشهای رایج مورد استفاده در باغ مرکبات و میزان مصرف آن ها

herbicide spraying

Citrus orchard herbicides

علفکش هایی شیمیایی که عموما در  باغ های مرکبات استفاده می شود بیشتر شامل ۴ نوع علفکش (با نام تجاری توفوردی ، سوپرگالانت، رانداپ و گراماکسون) می باشند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

توفوردی+ ام سی پ آ

علف کشی است هورمونی، انتخابی (تنها علف های هرز پهن برگ را از بین می برد) و سیستمیک (از طریق برگ و ساقه جذب شده و سپس به تمام اندامهای علف هرز انتقال می‌یابد) که دارای ۳۶۰گرم توفوردی و ۳۱۵ گرم ام سی پ آ به صورت نمک آمینه در هر لیتر می‌باشد.

نحوه تاثیر توفوردی + ام سی پ آ به این صورت می‌باشد که ماده هورمونی آن به علت خاصیت سیستمیک توسط علف­های هرز پهن برگ از طریق برگ و ساقه جذب شده و سپس به تمام اندام های علف هرز انتقال می‌یابد. توفوردی + ام سی پ آ به عنوان بازدارنده رشد عمل می‌کند که منجر به تحلیل رفتن موادغذایی در گیاه و نهایتاً باعث از بین رفتن و مرگ علف­های هرز می‌گردد.

 توفوردی + ام سی پ آ جهت کنترل علف­های هرز پهن برگ شامل خردل وحشی، تربچه وحشی، شلمی، بی تی راخ انواع خلر وحشی، انواع پنیرک، انواع شقایق، انواع ماشک، کنگر وحشی، شیرین بیان، سرشکافته، سلمه تره، پیچک، تربچه وحشی، تلخه، ماستونک و … در مزارع گندم و جو به مقدار ۱ تا ۲ لیتر در هکتار مصرف می‌گردد.

از علف کش توفوردی در باغ های مرکبات، عموما برای مقابله با علف های هرز پهن برگ بویژه پیچک به میزان یک لیتر در ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر آب توصیه می شود.

هالوکسی فوپ ـ آرـ متیل

این علف کش در بازار با نام تجاری سوپر گالانت و یا  گالانت سوپر (Gallant Supper 10/8 EC  ) وجود دارد.

این علف کش‌ انتخابی ( تنها علف های هرز باریک برگ را از بین می برد) و سیستمیک (از طریق برگ و ساقه جذب شده و سپس به تمام اندامهای علف هرز انتقال می‌یابد) بوده و سریعاً از طریق کوتیکول گیاه جذب می‌گردد و بلافاصله از برگ­ها به نوک ریشه و ریزوم­ها انتقال می‌یابد. محل اصلی فعالیت این علف کش‌ بافت‌های مریستمی می‌باشد و تاثیر آن هنگامی که علف‌های هرز جوان و در حال رشد هستند به مراتب بیشتر است.

گالانت سوپر علف‌کشی است که پس از رویش علف‌های هرز یکساله و چندساله در زراعت‌های پهن برگی مانند چغندرقند، کلزا، پیاز، سویا و سیب‌زمینی  به میزان یک لیتر در هکتار به کار می‌رود. گالانت سوپر علف­های هرز خانواده گرامینه را در مراحل اولیه تا قبل از گلدهی، به شرط آنکه در مرحله رشد فعال بوده و قادر به جذب علف کش باشند؛ کنترل می­نماید.

از علف کش سوپر گالانت  در باغ های مرکبات، عموما برای مقابله با علف های هرز باریک برگ  بویژه علف هرز بندواش  به میزان یک لیتر در ۱۲۰ تا ۱۴۰ لیتر آب استفاده می شود.

گلایفوسیت

این علف کش در بازار با نام تجاری رانداپ Roundup 41%SL وجود دارد.

گلایفوسیت علفکشی است سیستمیک (از طریق برگ و ساقه جذب شده و سپس به تمام اندامهای علف هرز انتقال می‌یابد) و غیر انتخابی یا عمومی  (با تماس به هرنوعی از علف هرز باریک برگ و یا پهن برگ، تمامی آن ها را نابود می کند) که پس از سبز شدن علف هرز (Post-emergence) استفاده می‌شود. این ترکیب از طریق برگ ها و قسمت‌های سبز گیاه جذب شده و روی آنزیم‌های مختلف اثر می‌کند و در تشکیل اسیدهای آمینه و سایر ترکیبات شیمیایی داخلی گیاه ایجاد اختلال می‌کند (چون از قسمت‌های چوبی شده گیاه جذب نمی‌شود لذا می‌توان به راحتی در اطراف تنه درخت پاشید).

کارایی بالای گلایفوسیت در از بین بردن اندام­های زیر زمینی مثل ریزوم و ریشه گیاهان دائمی زمانی است که کاربرد آن در پایان رشد رویشی و آغاز گلدهی باشد. گلایفوسیت بوسیله شیره گیاه به اندام‌های زیرزمینی علف­های هرز (ریشه، استولون و غده) منتقل می‌شود. باید توجه داشت که ذرات این سم روی شاخ و برگ، قسمت‌های سبز گیاه و پاجوش درختان و مزارع مجاور (بواسطه بادبردگی) پاشیده نشود.

لازم به ذکر است که اثر گلایفوسیت یک هفته تا ده روز پس از سمپاشی کامل می‌شود و برای مشاهده کارایی لازم باید عمل سمپاشی در دوره رشد و فعالیت علف هرز انجام شود.

میزان مصرف علفکش گلایفوسیت طبق توصیه شرکت های سازنده ۴ تا ۱۲ لیتر در هکتار می باشد. اما بصورت ساده  و از نطر کاربردی می بایست  در نظر داشت که هر لیتر علف کش گلایفوسیت در ۷۰ لیتر (در این میزان بی شک تمامی علف های هرز از بین می روند) تا نهایتا ۱۲۰ لیتر ( در این میزان ممکن است برخی از گونه های علف های هرز از خود مقاومت نشان دهند) آب بکاربرده می شود.  برای کارایی بیشتر و بهتر علف کش گلایفوسیت می توان از روغن امولوسیون شونده یا همان روغن ولک (به منظور چسبندگی بیشتر) به میزان ۳۰۰ سی سی در هفتاد لیتر آب و همچنین کود سولفات آمونیوم ( به منطور نفوذ بهتر و سریعتر) به مییزان  300 گرم در هفتاد لیتر آب نیز استفاده نمود.

پاراکوات

این علف کش در بازار با نام تجاری گراماکسون Gramaxon 20% SL  وجود دارد. پاراکوات علف‌کش تماسی و غیر انتخابی یا عمومی  (با تماس به هرنوعی از علف هرز باریک برگ و یا پهن برگ، تمامی آن ها را نابود می کند) با اثر جابجایی که به غشاء سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می­سازد و عموما برای کنترل علف­های هرز یکساله استفاده می‌شود. پاراکوات به صورت فرمولاسیون محلول قابل حل در آب  (SL20%) بوده که در تماس با خاک به سرعت بی‌اثر و غیرفعال می‌شود.

پاراکوات علف کشی است که علاوه بر اثر تماسی کمی اثر جابجایی داشته (در آوند چوب) و به غشای سلولی و سیتوپلاسم آسیب وارد می‌کند.

از آنجا که پاراکوات فقط در محل تماس اثر می‌کند در هنگام سمپاشی بایستی توجه شود تا تمام قسمت‌های سبز گیاه هدف با ذرات سم پوشش داده شود و از برخورد ذرات سم با محصول زراعی مجاور جدا خودداری شود.

پاراکوات روی قسمت‌های خشبی گیاه موثر نیست ولی سریعاً به برگ­ها و ساقه سبز گیاه نفوذ کرده و اثر خود را اعمال می‌کند به گونه‌ای که بارندگی ۳۰ دقیقه پس از سمپاشی بر کارایی پاراکوات بی‌اثر است، ولی بهتر است زمان سمپاشی طوری انتخاب شود که تا ۴ ساعت پس از سمپاشی احتمال بارندگی نباشد.

میزان مصرف علفکش پاراکوات طبق توصیه شرکت های سازنده ۳ تا ۵ لیتر در هکتار می باشد. اما بصورت ساده  و از نطر کاربردی می بایست  در نظر داشت که هر لیتر علف کش پاراکوات در ۱۵۰ لیتر (در این میزان بی شک تمامی علف های هرز از بین می روند) تا نهایتا ۲۵۰ لیتر ( در این میزان ممکن است برخی از گونه های علف های هرز از خود مقاومت نشان دهند) آب بکاربرده می شود. 

برای کارایی بیشتر و بهتر علف کش پاراکوت می توان از صابون محلول پاشی به میزان یک لیتر در هزار لیتر آب  نیز استفاده نمود . صابون محلول پاشی با چسبندگی بیشتر علفکش به برگ و نفوذ بهتر و موثرترآن، کارایی علف کش را به میزان بالایی افزایش می دهد.

منابع:

www.gyahcorp.ir

www.spiagri.com

http://www.kgkhak.com

.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.