بیماری رگبرگ توته ای مرکبات و گال چوبی مرکبات

CVEV

Citrus Vein Enation Virus (CVEV)

Citrus woody gall

بیماری رگبرگ توته ای مرکبات نوعی بیماری ویروسی مرکبات می باشد. ویروس رگبرگ توته ای مرکبات (CVEV) عامل هر دو بیماری رگبرگ توته ای و گال چوبی مرکبات می باشد. نام بیماری براساس نشانه های آن، نامگذاری شده است.

در تعدادی ازکشور های مرکبات خیز دنیا همانند افریقای جنوبی، استرالیا، امریکا، پرو، ژاپن و ایران گزارش شده است.

بیماری رگبرگ توته ای مرکبات شامل برجستگی های بالاتر از یک میلیمتر در روی رگبرگ ها می باشد و تورم گل کلم مانند یا گال، روی پوسته ساقه ها که عموما در بخش تنه اصلی و با زخم و خار همراه می باشد، با نام  بیماری گال چوبی مرکبات نامگداری شده است.

علائم بیماری رگبرگ توته ای مرکبات  بصورت ایجاد برآمدگی های کوچک در ناحیه رگبرگ ها در بخش زیرین برگ می باشد. همچنین فرورفتگی هایی در همان محل در سطح رویی برگ درختان نارنج و لیمو ترش مکزیکی و با شدت کمتر در سایر گونه های مرکبات دیده می شود.

علائم بیماری  گال چوبی،  در تنه و شاخه های درختان نارنج و لیمو می بشد که پوست ناصاف و یا گال چوبی  ایجاد می نماید.

بطور کلی این ویروس بیشتر روی درختان نارنج دیده می شود.

ذرات شبه ویروسی و کروی شکل به قطر ۲۷ نانومتر در گال ها، رگبرگ های برجسته و حشرات ناقل مشاهده شده است.

ویروس رگبرگ توته ای مرکبات توسط چند گونه از شته ها (شته قهوه ای مرکبات – شته سبز هلو – شته سیاه مرکبات) منتقل می شود. این ویروس می تواند به مدت ۲ تا ۳ روز بصورت پنهان در بدن شته ناقل وجود داشته باشد.

 تنها راه قابل توصیه برای کنترل این بیماری، استفاده نکردن از پایه های حساس است.

درختان پیوند شده روی پایه حساس راف لمون ممکن است گال ها یی را در محل پیوند ایجاد کنند.

راف لمون، لیمو آب  و نارنج از پایه های حساس به این بیماری می باشند. در درختان نارنج که در خیابان ها وجود دارد بیماری گال چوبی بسیار رایج و قابل مشاهده می باشد.

گال ها معمولا نزدیک خارهای شاخه یا در محل زخم ها ایجاد می شوند.

این بیماری از نظر اقتصادی اهمیت چندانی ندارد، چونکه موجب کاهش عملکرد نمی شود.

ردیابی و تشخیص ویروس توته ای رگبرگ مرکبات با ترانویسی معکوس – واکنش زنجیره ای پلیمراز (RT-PCR) انجام می شود.

روش درمان خاصی برای این بیماری وجود ندارد و برای مقابله با این بیماری بایستی بیشتر روی پیشگیری از این بیماری تمرکز نمود.

  1. استفاده از پایه های مقاوم
  2. استفاده از پیوندک های عاری از ویروس
  3. از بین بردن شته های ناقل، قبل از گسترش و انتقال بیماری

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.