عارضه پیچیدگی ریشه( گردن غازی) bound Root

بیماری فیزیولوژیک گردن غازی اخیرا بیشتر شایع شده است. عموم و اغلب گیاهچه مرکبات دراری منحنی خفیف  یا شدید S  شکل در ریشه های جوان یا هیپوکوتیل در زیر خاک   می باشند و این به ریشه گیاه در اینده اسیب می رساند.

(Brench root – Goose neck)

نهال های دارای این عارضه به تدریج که رشد می کنند مشکل آنها حاد تر می شود در نتیجه سیستم آوندی دچار اشکال شده و به اصطلاح نهال خفه می شود.

استفاده از ترکیبات سبک از جمله کوکوپیت و پیت موس، بهترین نتیجه بر کنترل عارضه پیچیدگی ریشه را دارا می باشد.

خیساندن بذور ۲۴ تا ۳۶ ساعت قبل از کاشت در کنترل  این بیماری موثر است.

بذور تازه برداشت شده از میوه با بذور دارای پوسته ضعیف، احتمال پیچیدگی ریشه را کاهش می دهد.

در این عارضه ریشه گیاه بسیار متراکم و آب به سختی می تواند به داخل خاک نفوذ کند.

با خارج کردن این گونه درخت ها از خاک، پیچیدگی ریشه را شبیه به یک درخت با شاخ و برگ می بینیم که توسعه و پراکندگی ریشه اصلا زیبا نیست.

معمولا در گلدان ها ریشه نهال ها با برخورد به جداره گلدان و برگشت آن به سمت داخل دچار پیچیدگی ریشه می شود.

مانند میله گرد های داخل هم رفته در فوندانسیون ساختمان و دیوارها.

نشانه و تشخیص آن در بیرون از خاک سخت است و نمی توان بطور مشخص و دقیق مشخص کردو بدان اشاره کرد.

اغلب شبیه به نشانه غرقابی محیط می باشد.

گیاهان  در مواردی ممکن است سریعا پژمرده شوند.

گیاهان ممکن است برگ های زرد یا قهوه ای داشته باشند بویژه نزدیک به پایین گیاه و ممکن است گیاه دچار توقف رشد شده باشد.

اگر بخواهیم که بگوییم گیاهی دچار پیچیدگی ریشه است بایستی حتما ان را از خاک خارج کنیم . اگر ممکن بود ریشه های اضافه و در هم رفته را هرس کنیم و آن را درگلدان بزرگتر بکاریم.

از نشانه های پیچیدگی ریشه   می توان موارد زیر را نام برد:

توقف از رشد

حالت سبز زردی ناگهانی

قهوه ای شدن یا زرد شدن برگ ها بویژه در بخش های بالایی

رشد یکطرفه

شوک تغذیه ای گیاه.

زردی برگ ها ممکن است روی کل برگ های گیاه یا فقط برگ های نزدیک به پایه قرار گیرد.

 در  شرایط پیچیدگی ریشه، در یک حجم معین خاک  ریشه ها فضای زیادی را اشغال می کنند و نسبت ریشه به خاک در ان منطقه بسیار بالا می رود در این حالت  در مسیر ادامه  مراحل رشدی، مواد غذایی در ان ناحیه برای جذب ریشه کم می شود. و  بعلت متراکم بودن ریشه در ان ناحیه،  ریشه ها تقریبا به هم چسبیده اند و ریشه ها قادر نیستند اب خوبی جذب کنند و برگ ها همیشه تشنه اند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.