مراحل تورم تا بازگشایی جوانه های درختان هلو و شلیل

مراحل تورم جوانه ها

Phenological stages of the flower bud

  1. (A) جوانه خواب (Dormant bud):

جوانه ها کوچک هستند و درخت در حالت خواب زمستانه است.

رنگ جوانه ها به رنگ کرم تا خاکستری می باشند.

جوانه های میوه نسبتاً غیر فعال. این است مرحله زمستان گذرانی (برای همه میوه ها صدق می کند).

۲- (B) تورم جوانه (Sowllen bud):

اندازه جوانه ها تقریبا دو برابر شده است.

ظاهر جوانه ها کرکدار است و هچنان به رنگ کرم تا خاکستری می باشند.

جوانه‌ها متورم شده‌اند، پوسته‌ها جدا می‌شوند تا نواحی را در معرض دید قرار دهند بافت رنگ روشن تر.

۳- (C) ظاهر شدن کاسبرگ ها و کاسه گل (Visible calyx):

کاسبرگ ها اطراف غوزه را می گیرند. غوزه کمی سبز رنگ به نظر می رسد.

۴- (D) نوک صورتی شدن (Pink tip):

کمی از نوک گلرگ های صورتی از نوک غوزه مشخص می شود و به رنگ صورتی دیده می شود.

جوانه ها حالت کله قندی پیدا می کنند و آماده شکفتن و شکاف برداشتن هستند.

۵- (E) ظاهر شدن پرچم ها (Visible stamens):

در نوک غوزه و از بین گلبرگ های صورتی پرچم ها ظاهر می شوند.

۶- (F) بازشدن گل و گرده افشانی (Anthesis):

ظهور تمام اجزای گل و  در ادامه فرایند گرده افشانی

می بایست استفاده از قارچ کش های مسی تا اوخر مرحله تورم جوانه ها و قبل از مرحله ظهور کاسبرگ ها انجام شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.