بیماری کپک سفید گردو (لکه برگی داخلی – لکه برگی سفید)

کپک سفید گردو

White mold ( Downy leaf spot – White leaf spot) disease

این بیماری بیشتر در سال هایی که رطوبت بهار بالا می باشد و مناطقی که هوا دهی در اطراف درخت یا نهال ضعیف است بیشتر اتفاق می افتد.

 این بیماری توسط قارچ Microstroma juglandis  ایجاد می شود.

حیف های قارچ از روزنه ها وارد برگ می شوند و عمدتا در مسیر و طول رگبرگ ها قرار می گیرند و توده ای از اسپور های سفید تولید می کنند، به همین دلیل به این بیماری کپک سفید گردو می گویند که عمدتا روی درختان گردو خسارت و یا  بدشکلی در برگ ها بوجود می آورد.

لکه ها به صورت نقاط  زرد روشن در قسمت بالایی برگ و به صورت نامنظم در طول رگبرگ بوجود می آید. در همان نقطه ها در بخش زیرین برگ، توده سفید گچی بوجود می آید که قارچ ها در آن ها جوانه می زنند.

این قارچ بیشتر در فصول مرطوب رشد می کند. برگ هایی که به شدت آلوده شدند ریزش می کنند.

در بعضی موارد این بیماری موجب حالت جاروبی برگ ها  در نزدیکی انتهایی شاخه ها می شود و برگ  های جاروبی شکل اکثرا رنگ پریده و کوچکتر هستند.

 قارچ عامل این بیماری به احتمال زیاد در شاخه ها و برگ  های ریزش کرده روی زمین باقی می ماند و زمستان گذرانی می کند.

این بیماری به ندرت خسارت زا و مسئله آفرین است و توصیه به استفاده از قارچکش خاصی ندارد، فقط توصیه می شود برگ های ریزش کرده در زمستان جمع آوری شوند و سوزانده شوند.

بیماری لکه برگی داخلی در همه نقاط جهان اتفاق می افتد.

یکی از نشانه های این بیماری وجود برگ های کوچک در انتهای شاخه ها می باشد که ظاهری زرد دارند.

 این بیماری خیلی شناخته شده نیست ولی برخی عقیده دارند که قارچ های زمستان گذران به صورت توده های قارچی در برگ های روی بستر زمین زمستان گذرانی می کنند .

 این بیماری سفیدک داخلی  و یا سفیدک پودری نمی باشد و از خانواده اوومیست ها نمی باشد.

دون دون های ریز سوزنی روی برگ و در همان نقاط زیر برگ، توده های خشک سفید پنبه ای دیده می شود.

سرما و رطوبت شرایط مطلوب برای رشد این بیماری است . لذا در اوایل فصل بهار بیشتر شایع و فراگیر است و شیوع آن با آغاز هوای گرم و بارندگی های بهاره شروع می شود و در ادامه با دمای بالای هوا و کاهش رطوبت محیط در تابستان، رشد و فعالیت این قارچ محدود و کم می شود.

زخم ها با گذر زمان کم کم نکروزه یا بافت مرده می شوند و ممکن است به رنگ قهو ه ای در آیند و یا خشک شوند.

آلودگی روی برگ های جوان در مواردی می تواند مشکل ساز باشد.

نشانه های روی میوه به ندرت دیده می شود  و در صورت آلودگی، به شکل ناحیه کوچک و دایره ای خشک روی میوه می باشد که با رشد میوه بزرگ می شود.

این بیماری خسارت خاصی ایجاد نمی کند و کنترل این بیماری به ندرت نیاز است (قارچ کش اختصاصی خاصی برای مقابله با این بیماری معرفی نشده است).

اگر میزان این بیماری بالا باشد، قارچ کش های مسی که برای کنترل بیماری بلایت در اواسط بهار استفاده می شود، به راحتی و به طور همزمان این بیماری را نیز کنترل می کند.

این بیماری مشکل خاصی ایجاد نمی کند و فقط  توصیه می شود که درخت را  خوب آبیاری و تقویت نمایید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.