بیماری سفیدک پودری هلو

سفیدک پودری هلو

Peach Powdery Mildew

این بیماری می تواند توسط چندین گونه مختلف از قارچ های سفیدک پودری ایجاد شود که معمولاً در گیاهان گل سرخ مشاهده می شوند.

دو گونه قارچی وجود دارد که باعث ایجاد سفیدک پودری (PM) در هلو می شود. یکی مخصوص هلو (Sphaerotheca pannosa) است که بر شاخه و برگ و میوه درخت هلو تأثیر می گذارد و دیگری سفیدک پودری سیب (Podosphaera leucotricha) است که فقط میوه هلو را تحت تأثیر قرار می دهد.

در تصویر بالا سفیدک پودر ی هلو (peach powdery mildew) به صورت لکه های سفید کرکی مانند سمت راست تصویر و سفیدک پودری سیب (apple powdery mildew) به شکل تیره و یا زنگ زده سمت چپ تصویر مشخص است.

سفیدک پودری هلو روی گل رز و گاهی روی جوانه ها و پوست هلو زمستان گذرانی می کند. در بهار که شب ها خنک و مرطوب و روزها گرم است، هاگ ها شاخه و برگ ها (به ندرت) و میوه های(عموما) هلو را آلوده می کنند. روی میوه، ضایعات جدید مانند لکه های سفید روشن و مبهم به نظر می رسند.

در سفیدک پودری هلو با عامل قارچ (Sphaerotheca pannosa) برگ های انتهایی شاخه ها به رنگ پودری و سفید پوشیده شده در می آیند. رشد قارچ در برگها موجب بدشکل و چروکیده شدن برگ ها می شوند و روی میوه ها لکه های سفید پودری ایجاد می شود. S.pannosa به صورت میسلیوم در فلس های جوانه و سایر میزبان های گل سرخ زنده می ماند.

آب و هوا برای ظهور و شیوع این بیماری می بایست مناسب باشد، به ویژه در فصل بهار که این بیماری بیشترین موارد را ایجاد می کند. شب های خنک و مرطوب و روزهای گرم مورد علاقه این پاتوژن است.

برگها در جوانی حساس به آلودگی هستند اما با افزایش سن مقاوم می شوند. میوه ها نیز در جوانی حساس تر هستند و با سخت شدن هسته مقاوم می شوند.

سفیدک پودری سیب به شکل تیره و یا زنگ زده مشاهده می شود. این خسارت روی هلو به عنوان نقطه زنگ زده “rusty spot”نامیده می شود. این قارچ فقط روی سیب ها زمستان گذرانی می کند و میوه درختان هلو که در نزدیکی درختان سیب با سفیدک پودری رشد می کنند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در میوه هلو، ضایعات جدید در ابتدا مایل به سفید کم رنگ به نظر می رسند و در عرض چند روز، پوست زیر عفونت یک رگه نارنجی زنگ زده به خود می گیرد.

لکه های دایره ای سفید ناشی از سفیدک پودری سیب، podosphaera leucotricha ، روی میوه ارقام حساس بیشتر ظاهر می شوند.

عامل این بیماری از سیب به هلو منتقل می شود، به نقطه زنگ زده (لکه تیره) شناخته می شود و باعث ایجاد نقطه زنگ زده (پوشش تیره نزدیک به سیاه) می شود. هلو و شلیل از ریزش گلبرگ ها (شروع تشکیل میوه) تا قطر میوه ۲ سانتی متری حساسیت بالاتری به این بیماری هستند. میوه و برگها زمان طولانی به این بیماری حساس می باشند.

در مقاله ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشکین شهر مقاومت ارقام مختلف هلو به بیماری سفیدک پودری سیب بدین صورت طبقه ای بندی شدند: ژنوتیپ های جی.اچ. هیل، انجیری، لورینگ، رد تاپ، رد هاون و ارلی گلو در گروه خیلی مقاوم؛ وزویو، آلبرتا، اسپرینگ کرست، ولوت، شاستا، ارلی رد، رد اکسین و جولای آلبرتا در گروه مقاوم؛ ژنوتیپ های بابی گلد۷، سوندانس، آمسدون، حاج کاظمی، اسپرینگ تایم، دیکسی رد و روبین در گروه متوسط مقاوم؛ سان کرست و سودانل در گروه حساس و ژنوتیپ های سبز مشهد و پائیزه در گروه خیلی حساس به بیماری سفیدک پودری هلو بودند.

این قارچ در جوانه های خواب زمستانگذرانی می کنند و در اوایل بهار با ایجاد شرایط مناسب رطوبت و دما فعال می شوند. با رویش جوانه های برگ و ظهور برگ ها، برگ های جوان آلوده می شوند و هاگ های تولید شده روی برگ ها موجب آلودگی میوه های جوان، آلودگی شاخه های جدید و آلودگی برگ های تازه در حال گسترش می شود.

آلودگی هر یک از این بیماری ها(هر دو سفیدک پودری) ۲ تا ۴ هفته پس از شکوفایی روی میوه قابل توجه نخواهد بود. در آن زمان، ۲۵ میوه را روی چندین درخت از نظر وجود لکه های گرد، سفید و پودری روی سطح میوه نظارت کنید. در مجموع ۱۰ تا ۲۰ میوه آلوده و بیش از ۲۰ میوه آلوده در هر درخت به ترتیب نشان دهنده خطر متوسط ​​و بالا است.

هرس زمستانه درختان موجب گردش (جریان) مناسب هوا در شاخه و برگ های درختان می شود که این امر به جلوگیری از شروع و شیوع بیماری سفیدک پودری هلو کمک می کند.

بوته های رز اطراف درختان هلو را حذف نمایید (بوته های رز اولین و بهترین محل زمستانگذرانی، شروع و شیوع بیماری سفیدک پودری هلو هستند).

درختان در محیط سایه قرار نداشته باشند (نور کامل روز را دریافت کنند).

سفیدک پودری از طریق استفاده از قارچ کش ها، که از زمان ریزش گلبرگ شروع می شود و تا سخت شدن هسته ادامه می یابد و همچنین استفاده از ارقام مقاوم به این بیماری مدیریت می شود. بسیاری از قارچ کش هایی که برای کنترل پوسیدگی قهوه ای استفاده می شوند در برابر سفیدک پودری نیز موثر هستند.

با مشاهده اولین نشانه بیماری سمپاشی شروع شود.

سمپاشی قارچ کش را روی واریته های حساس در فواصل ۱۰ تا ۱۴ روزه تا (حداقل ۳ نوبت) رسیدن به مرحله سخت شدن هسته ادامه دهید.

قارچ کش مایکوبوتانیل Myclobutanil برای مقابله با این بیماری توصیه شده است.

قارچ کش تیوفانات متیل به میزان یک کیلوگرم در هزار لیتر آب در زمان شکوفه دهی و هنگام صورتی بودن جوانه ها برای پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری موثر است.

قارچ کش توپاس (با دز مصرف ۱۲۵ سی سی در هزار لیتر آب) و همچنین قارچ کش رورال تی اس (با دز مصرف ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب) نیز برای مقابله با این بیماری کاربرد دارند.

در منابعی قارچ کش سولفور (گوگردی) برای مقابله با این بیماری معرفی شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.