سوسک ککی گوجه فرنگی

سوسک ککی

Tomato flea beetle         

ازآن لحاظ لفظ flea  را به آن اضافه کردند چونکه مانند کک قابلیت پریدن دارند.

آنها قابلیت از بین بردن گیاهان را ندارند چونکه سطح برگ بسیار نازک است و آنها جونده های کوچکی هستند و سوراخ های کوچکی ایجاد می کنند.آنها از این لحاظ خطرناکند که می توانند بیماری های  یک گیاه را به گیاه دیگر منتقل کنند. بویژه بیماری  باکتریایی پژمردگی و بلایت، برای همین آنها حتما بایستی کنترل شوند.

این آفت در بهار منتظرند که گیاه مورد علاقه آنها جوانه بزند یا نشا شود تا اینکه به آن حمله کنند و از آن تغذیه کنند.

این سوسک ها توسط گیاه ریحان دفع و توسط تربچه و گل لادن جذب می شوند.

سوسک های بالغ برگ های گیاه گوجه فرنگی را می جوند و سوراخ های کوچکی در سطح برگ بوجود می آورند (شبیه به غربال).

لارو ها در زیر خاک قرار می گیرند و از بخش های زیرین گیاه تغذیه می کنند ولی این تغذیه زیاد مهم و اقتصادی نیست.

سوسک های ککی در مرحله  ۴ و ۵ برگی به نهال حمله می کنند و اگر جمعیت افت زیاد باشد موجب عدم ایستادگی برگ و از بین رفتن گیاهچه می شوند.

خسارت برگی برای گیاهان بالغ مشاهده نشده است یا اگر هم شده خسارت اقتصادی نیست .

اگر هرساله گوجه فرنگی کشت شود ممکن است که میزان این افت بالا رود لذا توصیه به کاشت متناوب گندم و افتابگردان می شود.

سوسک ککی  flea beetle  اوایل و اواخر فصل رشد فعالند و سوراخ های بسیار ریز و سفید رنگ در سطح برگ به یادگار می گذارند.

تخم های نارنجی آنها را می توان در زیر سطح برگ مشاهده کرد و لارو ها پس از تفریخ به سمت خاک می روند.

برای مقابله با حشرات بالغ می توان از حشره کش هایی مانند استامی پراید، آمبوش، دلتامترین، فن والریت،  مالاتیون، کونفیدور و سایپرمترین می توان استفاده نمود.

در بعضی از منابع آمده است که این آفت معمولا از زمان کاشت تا اولین گل فعال می باشد.

سوسک ها کوچک سیاه و درخشان هستند و پاهای عقبی آن ها بزرگتر و برای جهش می باشند.

این افت بصورت بالغ زمستانگذرانی می کند و دو نسل در سال دارد.

در منابعی آمده است حشره کش های خانواده پیرتروئید شامل آمبوش، دلتامترین، سایپرمترین و فن والریت  با دو مرحله سمپاشی به فاصله ۱۰-۷  روز می تواند موثر باشد.

در منابعی دیگر به استفاده از حشره کش های استامی پراید یا پرمترین  با دو مرحله سمپاشی به فاصله ۱۰-۷ روز توصیه شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.