بیماری مومیایی شکوفه (سوختگی شکوفه بلایت شکوفه) و پوسیدگی قهوه ای در هلو، آلو، گیلاس و آلبالو

(پوسیدگی قهوه ای بلایت شکوفه) Brown Rot Blossom Blight (bloosom blight) بیماری پوسیدگی قهوه ای یا بلایت شکوفه با سوختگی (بلایت) شکوفه در مرحله ...