استفاده از محلول بردو برای رنگ آمیزی تنه درختان

در کشاورزی به ویژه باغداری به استفاده از محلول بردو یا مخلوط بردو زیاد توصیه شده است در این بخش به استفاده از محلول بردو برای رنگ آمیزی تنه درختان پرداخته می شود و نقش و اثرات مثبت و خوب ان بیان می شود.

سه ماده اصلی برای تهیه محلول بردو نیاز است که شامل: سولفات مس، آهک زنده( آهک صنعتی)(آهک هیدراته)(آهک ضدعفونی) وآب می باشد.

میزان یا نسبت مخلوط نمودن آن ها برای اهداف مختلف متفاوت می باشد. برای نقاشی تنه درختان با محلول بردو به مخلوط:

یک کیلو سولفات مس

دوکیلو آهک زنده

و سه لیتر آب نیاز است و توصیه می شود. ولی معمولا باغداران در هنگام انجام این عمل این نسبت استاندارد را رعایت نمی کنند و یک کیلو سولفات مس را در سه تا چهار کیلو اهک با پنج تا هفت لیتر آب مخلوط می کنند تا صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. چونکه سولفات مس در آب سرد به کندی حل می شود، توصیه می شود برای حل نمودن سولفات مس از آب گرم استفاده شود.

مزایا و اثرات مثبت رنگ امیزی تنه درختان را می توان اینگونه بیان نمود که رنگ بردو برای:

بهبود زخم های عمیق و بد شکل شانکر، گموز، پوسیدگی طوقه، پوسیدگی ریشه و زخم ای ناشی از گال طوقه یا بیماری ریشه مویی ساقه های گیاهان آلوده و در حال دوره خواب ااستفاده می شود.

این تیمار برای مناطقی که طوفان شدید یا مناطقی که باران زیاد می آید بسیار مناسب است و این تیمار از میزبان در برابر اب طی مدت طولانی محافظت می کند.

موجب بهبود و تسریع در بهبود زخم ها می شود.

خسارت جنوب غربی یا همان خسارت افتاب سوختگی زمستانه( سمت غرب درختان بعلت تابش شدید آفتاب در روز و هوای خنک شب دچار ترکیدگی و خسارت می شود) را جلوگیری می کند و موجب خنک شدن شاخه ها در گرمای روز می شود.

در هوای صاف زمستان در روز هوا گرم می شود بالطبع یک طرف تنه که با نور مواجه هست نیز گرم می شود و گیاه بعلت گرم شدن می خواهد که رطوبت از خاک جذب کند و از خواب خارج شود. اما بخش دیگر که سایه است و در بخش سرد قرار دارد کاملا سرد باقی می ماند و نمی تواند خواب خود را بشکند و این بخش قادر به جذب و انتقال رطوبت به بخش های بالایی نمی باشد. لذا درخت با کمبود رطوبت مواجه می شود و در شرایط شدیدتر موجب ترکیدگی و پارگی پوست تنه در محل تابش مستقیم خورشید می شود.

در مواردی آمده است تابش مستقیم خورشد به تنه درختان موجب تنفس بالا در آن بخش و مصرف انرژی بیشتر می شود. لذا درخت برای اینکه بتواند از بخش چوبی حمایت کند سطح برگ بیشتری می دهد. این امر موجب می شود شاخه های زیادتری با قطر تنه کوچک بوجود بیاید. رنگ بردو به خنک شدن تنه درختان کمک می کند

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.