خسارت باد روی برگ و میوه مرکبات

باد

میوه ها ی مرکبات زمانی که ۸ میلیمتر قطر دارند تا ۱۲  هفته بعد از ریزش گلبرگ ها، به خسارت باد  حساس می باشند.

عموما دلیل تماس برگ های پیر و قدیمی با میوه های جوان عامل خسارت باد می باشد.

زمانی که قطر میوه ها به ۳ سانتیمتر برسد، پوست آنها سخت می شود و دیگر حساس به خسارت توسط برگ های پیر نیستند و در این زمان خسارت های وارده ممکن است از طریق تماس با شاخه های خشک اتفاق بیافتد.

نشانه های خسارت روی میوه مرکبات بر اثر باد اغلب با نشانه های خسارت آفت تریپس اشتباه گرفته می شود.

از مشخصه های خسارت باد، وجود جزایر یا نقاط سالم روی و در میان بافت های آسیب دیده  میوه ها می باشد.

خسارت تریپس عموما در محل دم میوه بصورت پوست نکروزه ایجاد می شود.

میوه ها تا زمانی که به قطر حدود ۴ سانتیمتری برسند به آفت تریپس حساس می باشند و خطر خسارت روی میوه ها وجود دارد و در اوایل رشد میوه ها حتما می بایست با استفاده از حشره کش ها با آن ها مبارزه شود. اما به مرور ضخامت پوست میوه بیشتر می شود و از حساسیت میوه مرکبات به این آفت کاسته می شود.

در تصویر زیر خسارت تریپس را روی میوه مرکبات مشاهده می نمایید.

 خسارت باد روی میوه به ندرت در محل دمگل میوه دیده می شود.

در باد های شدید اگر سرعت باد بالا یا بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت باشد در مراحل مختلف رشد میوه مرکبات و بویژه در مراحل رسیدگی موجب ریزش شدید میوه ها می شود.

خسارت باد روی برگ ها به صورت پارگی برگ ها مشاهده می شود، که با افزایش سن برگ جمع شدن برگ ها را خواهیم داشت.

خسارت باد به برگ ها همانند خورده شدن برگ ها توسط حشرات می باشد. خسارت باد شبیه به پارگی و جمع شدن برگ ها می باشد.

یکی از راه های جلوگیری از خسارت باد کاشت یک تا دو ردیف از درختان بلند در جهت عمود بر وزش باد که بعنوان باد شکن عمل نماید و بدین طریق از سرعت جریان باد در محیط باغ کاسته می شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی هستند.