درباره ما

به نام خدا

گروه کشاورزی مالک فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ با محوریت مشاوره در مباحث تئوری و عملی زراعی و باغی و همچنین فروش نهاده های کشاورزی(سموم، انواع کودها، بذرها و ادوات کشاورزی) آغاز نموده است.

در ادامه گروه کشاورزی مالک در سال ۱۳۹۹ وب سایت اینترنتی با نام www.Malekagri.com  را راه اندازی نموده است تا باغداران، زارعین، مروجین کشاورزی، دانشجویان و علاقه مندان علوم کشاورزی  دسترسی ساده تر و سریع تری به مقالات علمی و آموزشی کشاورزی و هچنین نهاده های کشاورزی  از سم، کود و ادوات داشته باشند.

خط مشئ گروه کشاورزی مالک بر آن است که بتواند با تمرکز بیشتر در بخش آموزش، در افزایش تولید محصولات کشاورزی  و پیشرفت کشور عزیزمان ایران، هر چند بسیار ناچیز سهمی داشته باشد.